Har du en nyhed eller en aktuel historie, som kan have interesse for SU's øvrige medlemmer, så send den til    webmaster. Dit indlæg skal indeholde følgende: 1) SU-medlemsnr., 2) dit navn, 3) din forening, 4) teksten med overskrift og dato,  5) et eller flere billeder. Vi forbeholder os ret til at redigere dit indlæg, hvis det af redaktionelle grunde skønnes nødvendigt.

 

Nyheder/indlæg 2017 - 2019
2016