Så er det atter tid til at SU-broen i Farum Sø skal på land for vinteren.
Det er blevet en tradition af et hold af trænede "brobisser" møder op og knokler på med arbejdet.
Vi starter kl. 08:30 i klubhuset til lidt morgenmad og en lille for ligesom at være klar til udfordringerne.
Efter endt arbejde (det tager ca. fire timer), serveres der frokost og garanteret yderligere en lille en.
Er der medlemmer, der skulle have en ubændig trang til at være en del af "brobisser holdet",
så skal I være særdeles velkomne, bare ring og tilmeld Jer til Lars "Frø" på tlf.: 2347 5933.


Vi mødes Lørdag den 12. november kl. 08:30
Godt nytår          Publiceret den 10. januar 2016

SU ønsker alle sine foreninger
og medlemmer et rigtig godt
nyt fiskeår


SU's bestyrelse
Kasserer søges          Publiceret den 14. januar 2016
Vi søger en ny kasserer i SU.

Er du medlem af en af SU's foreninger, og kunne jobbet som kasserer i SU og dermed medlem af SU's bestyrelse have din interesse, så send et par ord om din baggrund, som gerne må være med regnskab / revision, til e-mail tf@fiskeren.dk, og lad os tage en snak om hvad jobbet indebærer.

Thorkil Foldager
SU-formand

SU's Facilitetsoversigt          Publiceret den 9. februar 2016

Der har i et stykke tid fra vores side været et ønske om at lægge en oversigt over alle SU's facilieter på hjemmesiden som et menupunkt.

Et par forespørgsler fra interesserede, måske kommende foreninger af SU, har været medvirkende årsag til, at facilitetsoversigten nu "endelig" har fundet vej til hjemmesiden og vores OnlineBookingPortal.

På facilitetsoversigten kan I se alle de steder, markeret med røde prikker, hvor SU har faciliteter. Ved at føre musen henover de røde prikker vises en kort appetitvækker og ved efterfølgende tast, vises en nøjere beskrivelse af faciliteten.

Facilitetsoversigten vil løbende blive opdateret når/hvis der sker ændringer.

Vælg "Facilitetsoversigt" i menuen til venstre eller tast på billedet ved siden af.
Indkaldelse til generalforsamling          publiceret den 8. marts 2016
Så er det atter tid til SU's ordinære generalforsamling.

Som sædvanlig holdes generalforsamlingen i Hvidovre Sports- og Lystfiskerforenings klublokale, Biblioteksvej 60 B, Hvidovre.

Læs nærmere om indkaldelse, dagsorden, formandens beretning m.m. under menupunktet "Generalforsamling" til venstre i menuen eller tast bare her.

Opsætning af SU-broen i Farum Sø          Publiceret den 3.aprtil 2016
Foråret trænger sig på, det er atter tid til, at
SU-broen i Farum Sø skal opsættes,
og bådene skal i vandet.

Et hold af efterhånden trænede "brobisser" står klar til den årlige opsætning.


Vi starter som sædvanlig med morgenmad i Fiskehytten. Derefter går det løs med opsætningen.
Det hele afsluttes med, at vi samles til en god frokost med lune retter, garneret med diverse fiskehistorier.


Det hele styres med hård, men retfærdig, hånd af "Frøen" - har du lyst til at give en hjælpende hånd, så kontakt

Lars "Frø" Nielsen på tlf.: 2347 5933

Vi mødes lørdag den 16. april kl. 08:30 og slutter ca. kl. 13:30

Tag med KMD og Skjold på havtur          Publiceret den 15. april 2016
KMDs Fiskeklub har booket Skjold fra Vedbæk til en fisketur

                       
torsdag den 28.04.2016 kl. 17-22

Der er stadig ledige pladser, hvorfor vi udbyder disse til eksterne deltagere nu.


Hvis du vil med på denne tur, så send mig en SMS indeholdende bestilling af antal pladser på tlf: 2069 3861. Din plads er først endelig, når den er bekræftet.

Det vil primært være torsk vi går efter.
Og det vil være en god ide, både at medtage pirkegrej og kastegrej.

Betaling kontant (kr. 160,-), og gerne lige penge, på båden.

Venligst
Jan Mikkelsen

Udvidet samarbejde med OSF          Publiceret den 19. april 2016
Vi har udvidet samarbejdet med Odsherreds Sportsfiskerforening (OSF).

Hidtil har vi kunnet fiske i Lammefjordskanalerne. Der har været et udtalt ønske fra fra OSF's side om at kunne benytte SU's faciliteter. Det har resulteret i en gæstekortsaftale med os. Samtidig har SU's medlemmer yderligere fået muligheden for at fiske i nogle af OSF's moser. Der er tale om Lynghuse-mosen og Nyrup-mosen, hvor der er godt gedde og sude fiskeri.
Booking kan som sædvanlig foretages på vores OnlineBookingPortal.
Tast på billederne til højre for at læse nærmere om moserne. Besøg også OSF's hjemmeside ved at taste på billedet nedenfor.

Esrum Open Fiskekonkurrence          Publiceret den 14. juni 2016

Fisker du gedder eller aborrer på Esrum Sø, så skulle du også tage at deltage i Esrum Open Fiskekonkurrence.

Der konkurreres i at fange søens primære rovfisk, gedde og aborre. Der er flotte præmier til dem, der fanger største gedde og eller aborre i form af gavekort og fiskegrej fra vores velvillige sponsorer, der bl.a. tæller Hvidovre Sport og Fisk & Fang. Desuden er der en vandrepokal til vindende forening. Konkurrencen, der arrangeres af Klaus Vestergaard (NÅL), Teunis Jansen (LF) og Thorkil Foldager (SU), kører nu på fjerde år.

Læs nærmere på vores hjemmeside  http://esrumopen.dk/


Arresø Ramløse Havn          Publiceret den 15. juli 2016
SU har fået en jolle i Arresø. Båden ligger i Ramløse Havn. Det har gennem mange år været et ønske fra SUs og andre lystfiskerforeninger side at kunne komme til at fiske i Arresø. Søen er meget stor, hvorfor det er nødvendigt med motorsejlads. Der har været nedsat en Arbejds-gruppe, med deltagelse af SU, Lystfiskeriforeningen, Fiskeringen samt enkelte andre Sjællandske foreninger, som ihærdigt har arbejdet på skaffe de nødvendige motortilladelser. Det er nu endelig lykkedes at få myndighedernes tilladelse til motorsejllads og fiskeri på Arresø. Miljø- og Fødevareministeriet har udsendt en bekendtgørelse, som præciserer de nærmere regler herfor. Bekendtgørelsen kan læses her.

Arbejds-gruppen har bl.a. haft til opgave at fordele 10 motortilladelser, hvoraf SU har fået tildelt 2 tilladelser. I første omgang lægger vi en jolle i Ramløse Havn. Læs nærmere om båden under menupunktet "Faciliteter / søbåde" og på vores OnlineBookingPortal.

Der er godt fiskeri af sandart, gedder og aborrer i søen. Bemærk fredningen i april og maj månederne, hvor motorsejllads ifølge bekendtgørelsen ikke er tilladt. Booking af jollen er derfor lukket i dette tidsrum. Jollen er hermed frigivet til booking på vores OnlineBookingPortal.


SUs trailerjolle          Publiceret den 29. juli 2016
SUs trailerbåd er efterhånden blevet meget populær hos en stor del af SUs medlemmer, og er en af de mest bookede af vores faciliteter. Båden kan bookes i op til en uge, og er derfor velegnet til at tage på tur i.
 
For at gøre trailerjollen ekstra atraktiv er den løbende blevet opgraderet med udstyr, bl.a. frontmonteret GPS-styret Minn Kota el-motor, Raymarine Dragonfly 5PRO ekkolod/plotter med integreret standard søkort, kasteplatform, stangholderbeslag og Berkley stangholdere, metalskinner til DownEast stangholdere, rampekort til Vordingborg havne - m.m. Båden drives af en 15hk 4-takt Honda motor.

Da det er i alle medlemmernes interesse, at der passes godt på trailerjollen, kontrolleres den for fejl og defekter efter hver booking. Som alle vores havbåde er den tilmeldt DSRS, Dansk Søredningsselskab.

Du kan læse nærmere om trailerjollen og de retningslinier vi har opstillet for at kunne foretage booking ved at logge ind på SUs OnlineBookingPortal.

Nedtagning af SU-Broen i Farum sø          Publiceret den 22. oktober 2016


SU's trailerjolle          Publiceret den 25 oktober 2016
Vi har modtaget et par herlige billeder af trailerjollen i dens rette element.

Der er virkelig rift om jollen, som er et stort aktiv for SU og vore medlemmer, hvilket selvfølgelig også medfører en vis slidtage. Generelt behandler brugerne jollen rigtig godt, men reparationer i ny og næ kan naturligvis ikke undgås. Lyset på traileren er et af de ømme punkter, da det ikke er vandtæt. Pas derfor på ikke at bakke for dybt og husk at afmontere lygtebommen - hele lygtesystemet er nu udskiftet, og benzinmotoren har fået ny propel.
Trailerbåden er igen tip-top, og venter kun på at komme på nye eventyr.

Følg med på SU's OnlineBookingPortalen http://su-booking.dk/ - hvor der kan læses nærmere om trailer jollen.

Følg os også på vores Facebookside https://www.facebook.com/SU.Fiskeren
Lystfiskeri i Københavns Kommune          Publiceret den 12. november 2016
Den 1. april 2016 opsage Københavns Kommune en aftale, hvor SU hidtil havde haft fiskeretten i Damhussøen, Utterslev Mose og Vestvolden. Fiskeriet er hermed givet frit, så alle kan deltage, under forudsætning af man har løst Miljø- og Fødevareministeriets Lystfisketegn, hvis man er mellem 18 og 65 år. På det seneste har SU modtaget reglerne for "Lystfiskeri i Københavns Kommune", som vi hermed kan præsentere på hjemmesiden.

Læs om reglerne på dette link:  http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/pdf/1544_diQji7zXkt.pdf.

Københavns Kommune har yderligere frigivet fiskeri i Emdrup Sø og ved Sjællandsbroen på Amager.

Samarbejde med FiskeAvisen          Publiceret den 29. november 2016
Som bekendt stoppede "det gamle" FiskeAvisen for et stykke tid siden udgivelsen af sin trykte avis, mens internetudgaven fortsatte et stykke tid. FiskeAvisen fortsætter nu sin internet udgave i et nyt Layout som en del af Outdoor Group.

SU har fået en gensidig aftale med FiskeAvisen om annoncering. FiskeAvisen får et banner på vores hjemmeside med link til www.fiskeavisen.dk og SU får et banner på deres internetside. Banneret vises med mellemrum på alle FiskeAvisens undersider med link til SU's hjemmeside (denne).

SU's banner ses til venstre og nedenfor ses nogle eksempler på, hvorledes vores annonce banner vises på FiskeAvisens sider. Tast på billederne for at få dem vist i stor størrelse. Besøg også FiskeAvisen på www.fiskeavisen.dk.

Jule- og nytårshilsen          Publiceret den 22. december 2016
SU ønsker alle sine foreninger og medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt nyt fiskeår

SU's bestyrelse