Nedenfor findes en oversigt over SU's medlemsforeninger


     
SU er paraplyorganisation for Sports- og Lystfiskerforeninger på Sjælland. Vi stiller et stort antal sø- og havbåde samt fiskevand i åer og søer til rådighed for vore ca. 35 medlemsforeninger og små 2500 medlemmer. SU har aftaler med flere af Jyllands største Lyst- og Sportsfiskerforeninger, hvilket giver vore foreninger og deres medlemmer muligheder for udsøgt fiskeri i nogle af Jyllands kendteste og smukkeste åer. 
    
Foreninger som kunne tænke sig at nyde godt af SU's mange faciliteter, bedes kontakte SU's formand og høre nærmere om betingelserne for medlemsskab. Det skal pointeres at nye foreningers egne faciliteter i form både eller lignende, ikke skal stilles til rådighed for SU. 
    
SU optager kun foreninger som medlemmer. Enkelt personer der ønsker medlemsskab af SU, henvises derfor til en af SU's foreninger, som er vist i nedenstående medlemsfortegnelse.