Fiskekort til Ikast Sportsfisker Forening
Fac. ISF-01   Fac. ISF-02   Fac. ISF-03   Fac. ISF-04
Hytten lejes via Seatrout, Men kan dog frit benyttes, hvis den ikke i forvejen er udlejet.
Der findes flaskegas til madlavning, og vand kan hentes hos lodsejeren.

Vorgod Å.                    Der er muligheder for madlavning via flaskegas.

                                        Yderligere data om hytten foreligger ikke p.t.

I samarbejde med Ikast Sportsfisker Forening (ISF) har SU og foreningens medlemmer fået stillet 4 gæstekort til rådighed. Kortene kan lånes op til 14 dage. Dette giver mulighed for udsøgt fiskeri i  ca. 200 km på forskellige fiskepladser. Der er tale om særdeles gode fiskemuligheder for flue-, spinne– og ormefiskeri i naturskønne omgivelser ved nogle af Jyllands kendteste og smukkeste åer.  Her kan bl.a. nævnes:

 

               . Karup Å

               . Rind Å

               . Skjern Å

               . Fjederholt Å

               . Vorgod Å

               . Storå

 

Det er således et stort antal fiskevande som ISF stiller til rådighed. Der er mulighed for at gøre gode fangster af især laks, havørreder, bækørreder, stallinger, ål, gedder, aborrer.

Desuden kan der i forbindelse med benyttelsen af medlemskortene lejes hytter ved Karup Å og Vorgod Å.

 

Karup Å.