SU's fangstrapporter - regelsæt
Indsend din fangstrapport der vises fordelt pr. år for de ovenfor anførte arter. Der uddeles ikke længere pokaler og præmier til de største fisk, det er således blot æren for at have fanget en flot fisk og få den vist her på hjemmesiden, der skal være motivationen.


Regler for indrapportering
Fisken skal,    1) være fanget af et medlem af SU   2) være fanget i dansk farvand eller fra båd udgået fra dansk havn     3) være fanget på sportslig vis via stang, line & hjul eller line alene     4) være kroget foran gællerne    5) være fanget udenfor fredningbælter og artens fredningsperiode     6) fisken skal overholde mindstemål iflg. tabel    7) indrapportering skal ske senest 1 måned efter fangsttidspunktet    8) fisk fanget i Put & Take vande godkendes ikke.

Kan du overholde ovenstående krav, så indsend din fangstrapport til bestyrelsen eller benyt "Indtastning af fangstrapport" ovenfor. Din indrapportering vurderes herefter af en dommerkomite udpeget af bestyrelsen. Indrapporteres der en fisk med højere vægt end en tidligere indrapporteret, lægger den sig blot ind forrest - alle indrapporteringer vises i rækkefølge efter vægt med højeste vægt øverst.


Nedenstående punkter skal være oplyst i din fangstrapport, ellers godkendes denne ikke
1) SU medlems nr. / Medlemsforening   2) Medlems navn   3) Navn og adresse på et troværdigt vidne   4) Fiskeart   5) Vægt urenset   6) Længde   7) Fangst dato   8) Fangst sted   9) Din egen beretning om fangst forløbet   10) der skal medfølge foto af fangsten.   God fangst
SU's bestyrelse