Nedenfor har vi beskrevet en række generelle forhold I, som medlemmer, skal tage i betragtning, når I reserverer SU's både, og som derfor ikke nødvendigvis er nævnt i forbindelse med beskrivelserne af bådene på de enkelte fiskesteder.

På de af vore både, hvor der er fastmonteret motor benytter vi både 2-takts og 4-takts motorer.
 
Det er meget vigtigt, at I er opmærksomme på, at der til 2-takts motorerne skal anvendes olieblandet benzin - brug en god outboard olie i en 2% blanding.

Når det drejer sig om 4-takts motorerne, må der ikke blandes olie i benzinen - brug derfor kun almindelig 92/95 oktan benzin.

Det er en god idé af blande lidt kaburatorsprit i benzinen, især i koldt og fugtigt vejr, så undgår I vanskeligheder med motorerne.

Vær opmærksom på at en del af vore både skal have sat en bundprop i, når du er ude at sejle. Bundpropper kan købes hos    Der må under ingen omstændigheder anvendes uoriginale bundpropper - du kan ødelægge gevindet i båden. Spørg i Honda Shoppen, hvis du er usikker. Efter endt fiskeri tager I jeres bundprop med igen.

Når vi er ude at sejle i foreningens både, kan der opstå situationer typisk motorstop, hvor vi har behov for assistance. Det er ikke et spørgsmål om der sker uheld, men kun hvornår. Derfor er vi tilmeldt redningsassistance via Dansk SøRedningsSelskab. Besøg Dansk SøRedningsSelskabs hjemmeside, hvor I kan læse nærmere om selskabets formål og deres ydelser. Det er vores havbåde i Helsingør, Hundested, Dragør, Vedbæk, Vallensbæk og Trailerjollen, der er omfattet af redningsselskabets assistance. På bådene er påklæbet mærkater med alle relevante oplysninger og telefonnumre. Og husk det nu, hav altid en fuldt opladet mobiltelefon med, når I er ude at sejle.

Når det drejer sig om vore vinterbåde, så hold øje med issituationen - husk på, at det ikke er isbrydere, I sejler i.

Hold øje med hvordan bådene er fortøjet og husk at fortøje dem på samme måde efter endt fiskeri.

Endelig, læs bådreglementet som alle vore medlemmer er forpligtet til at overholde.


SU's bestyrelse
Generelt om SU bådene

Generelt