Læs her og under SU-Booking.dk om reglerne for fiskeri i de Jyske Fiskevande.
Husk, når du fisker i åer og søer altid at respektere de regler, som er gældende for de på gældende steder.
Det er en selvfølge, at du tager højst mulig hensyn til naturen, herunder undlader at efterlade fiskekroge, liner og anden form for affald. Afgrøder og kulturer må ikke betrædes, ligesom lodsejeres ejendele ikke må beskadiges.

Husk, at du altid skal have gyldigt fisketegn samt den reservationsbekræftelse med, som du ved bookning modtager i din e-mail boks, når du er ude at fiske, samt at kunne fremvise dokumentationen på forlangende til fiskekontrol.

Det er også en selvfølge, at du overholder fredningstider og mindstemål.


SU's bestyrelse
Generelt om SU's fiskevand

Generelt